De EMB-test is een bloedtest die inzicht geeft in jouw gezondheid

Door onze bloedvaten stroomt dagelijks 7000 liter bloed, de lading hiervan is ontzettend waardevol. Ons vasculaire systeem vervoert zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen van orgaan tot orgaan en van cel tot cel. Alle belangrijke informatie kun je uit het bloed halen. Met een eenvoudige vingerprik kunnen we inzicht krijgen in jouw gezondheid.

Door middel van de EMB-test krijgen we inzichtelijk welke mogelijke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen er binnen jouw lichaam spelen. Deze oorzaken kunnen namelijk veel verschillende lichamelijke klachten veroorzaken.

Je kunt de EMB-test zien als een algehele gezondheidscheck, om inzichtelijk te krijgen hoe jouw lichaam ervoor staat en wat je kunt doen om dit te verbeteren.

Wat toont een EMB-test aan?

Bloedtesten in de reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties aantonen. Maar, uit het bloed kan veel meer informatie gehaald worden!

Door een andere, holistische, benadering van het bloedonderzoek kunnen we veel meer ontdekken. Voor mij is dit een eenvoudige en voordelige methode om bloed individueel te beoordelen. Het geeft waardevolle en bruikbare informatie, voorzien van een advies op maat.

Waar testen we op?

Verstoringen van het lichaam die aangetoond kunnen worden:

DarmverstoringenBettine bereid zich voor op de EMB test
Parasiet- en schimmelbelasting
Allergenen
Adrenale status
Vrije radicale belasting
Ph-balans
Leverbelasting
Vitaminenpanel (denk aan vitamine B12, D3, A, E, C tekort.)
Mineralenpanel (denk aan calcium-, magnesium- of zinktekort)
Spoorelementen-panel
Toxische belasting
Virale belasting
Bacteriële belasting
Lymebelasting
Geopatische stress (straling)
Mentale of emotionele stress
Pancreas-insufficiëntie (alvleesklier/ insulineresistentie)
Verterings-problemen
Slaapstoornissen
Hormonale verstoringen
 

Daarnaast worden reguliere waardes gemeten en geanalyseerd zoals:

Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
Rode bloedcellen (erytrocyten)
Witte bloedcellen (leukocyten)
Hemoglobine (Hb, ijzer)
Hematocriet (Ht)
Mean Corpuscular Volume (MCV)
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)
 

Hoe werkt de EMB-test precies?

Praktische informatie

De test wordt aan het begin van de week afgenomen, het liefst op maandag of dinsdag (uiterlijk woensdag). Het is belangrijk om dit juist aan het begin van de week te doen, omdat er anders een te lange tijd tussen de afname van het bloed en het bloedonderzoek bij het laboratorium zit (in verband met het weekend).

Met een universele prikpen (oftewel een lancet van het merk Safe-T-Pro-Plus) krijg je een klein vingerprikje. Dit is geheel veilig want de lancet is geschikt voor eenmalig gebruik. Het vingerprikje neemt niet veel tijd in beslag, er is namelijk heel weinig bloed nodig. Je voelt er weinig tot niets van! Het bloed wordt vervolgens naar het laboratorium gestuurd. Over het algemeen is de uitslag na twee weken bekend. De uitslag bevat een passend advies, zodat je weet wat je kan aanpassen of behandelen.

Er kan bijvoorbeeld een tekort aangetoond worden, zoals een tekort aan vitamine B12 of magnesium. Ook kunnen we zien of je een parasiet of een lactose-intolerantie hebt. Het laboratorium geeft een passend advies, soms is het nodig om specifieke voedingssupplementen te gaan gebruiken. 

Ongeveer 80% van de mensen, die het advies opvolgt op basis van de uitslag van het bloedonderzoek, merkt sterke verbetering van klachten. Bovendien herkennen cliënten zich ook vaak in de uitslag.

Ga weer goed voor jezelf zorgen en breng jouw hormonen weer in balans en ben jij dan ook benieuwd hoe jouw gezondheid ervoor staat?

2 consulten + bloedonderzoek

Eerste consult van 60 minuten
Intake
Bloedonderzoek (EMB)
Klacht(en) in kaart brengen m.b.v. anamnese + uitslag bloedonderzoek
Vervolgconsult van 60 minuten
Uitgebreid advies over voeding en essentiële voedingsstoffen

De kosten van deze twee consulten inclusief de uitgebreide anamnese en de bloedtest zijn

€ 279,00

Disclaimer: De adviezen die wij geven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest® een deficiëntie aangeeft. EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMBTest® vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.