Een sessie toegepaste stressologie, tijdens deze sessie gaan we aan de slag met de stand van zaken van jouw gelukshormonen. Vooraf vraag ik jou een test in te vullen en van daaruit gaan we aan de slag met dat wat jou stress en onrust opleveren (of heeft opgeleverd), hoe het met jouw lijf gaat onder (chronische) stress nu of dat wat achter je ligt en mogelijk achterliggend trauma.

Meten is weten.

En met de uitslag van de test kan ik jou volledig persoonsgericht adviseren welke adaptogene kruiden jouw lijf, leven, lef en geluk kunnen ondersteunen. Geluk is niet alleen psychologie, het is ook biologie. En na langdurige stress, veranderingen, slaapproblemen (met zowel interne als externe oorzaken) kunnen jouw gelukshormonen aardig van slag maken.

  • Intakeformulier wordt toe gestuurd samen met de link gelukshormonentest,
  • Een jaar lang toegang tot “Gezond en lekker in een handomdraai” van de Online VoedingsAcademie
  • Intakegesprek smartpulsetest + bloedprikken (vetzurentest)
  • Bespreken gelukshormonentest + vetzuurtest + smartpulsetest en voeding (na +/- 2,5 week)
  • Voortgangsgesprek na 4 maanden + evaluatie nieuwe gelukshormonentest.


Jouw investering voor de toegepaste stressologie:

€ 279,00

Prijzen vetzuren meting, healthscan en EMB-bloedtest

Ben je benieuwd hoe jouw lichaam en hormonen ervoor staan? Kies dan voor een losse vetzuren meting, Healthscan of EMB-bloedtest.

Vetzuren meting: inclusief advies op maat. € 179,-
Healthscan: inclusief advies op maat.€ 197,-
EMB test: inclusief 2 consulten en advies op maat.€ 279,-

Vergoeding zorgverzekering

Mijn trajecten en consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Daar tegenover staat dat ik mijn tarieven zo scherp mogelijk neerzet. Vanwege mijn aansluiting bij een beroepsvereniging (CAT) voldoe ik aan de kwaliteitseisen die aan een professionele praktijk worden gesteld.